BREAKING NEWS !!!! Руководство Молдавской Федерации WAK-1F подало в отставку !!!

BREAKING NEWS !!!! Руководство Молдавской Федерации WAK-1F подало в отставку !!!

 

Руководство Молдавской Федерации WAK-1F подало в отставку !!!

 

Сегодня был выбран новый президент Молдавской Федерации WAK-1F. Сегодня в одном из столичных конференц залов состоялось заседание  Молдавской Федерации WAK-1F в ходе которого было выбрано новое руководство, а также новый консилиум.

Новым президентом  Молдавской Федерации WAK-1F стал директор клуба LION Орхеяну Октавиан, Вице президентами были избран Петкогло Александр и Степан Кырлиг. Главным арбитром был назначен Сухан Юлиан. Примечательно то, что Степан Кырлиг назначен также секретарём и главным тренером сборной  Молдавской Федерации WAK-1F.

 

Напомним что c 2012 Президентом WAK-1F RM был Дорин Дамир, а вице - президентами были Никанор Трочин и Октавиан Орхеяну. Главным секретарём был Андрей Гросу.

 

"Нам 7 лет, Федерация на данном этапе как ребенок который готов к школе , мы его воспитали, вырастили его здоровым, дали ему первые жизненные навыки. Смело можно сказать что он готов к своим первым шагам в новой жизни.

Поэтому было принято решение об уходе старого руководства федерации в отставку и выборе нового руководства из людей которые не только сохранят, но и приумножат те достижения которые были сделаны до нынешнего времени" заявил президент FEA Дорин Дамир. 

 

"Очень рад что у нас все прошло единогласно без ссор и споров, уверен что в дальнейшем мы проявим все свои навыки для улучшения имиджа Молдавской федерации WAK-1F, чтобы о нашей стране говорили далеко за её пределами" - заявил вице президент WAK-1F Александр Петкогло.

 

"Чувствую большую ответственность, думаю что мы справимся. А в дальнейшем все будут гордится нашими результатами" заявил вице президент WAK-1F Степан Кырлиг.

 

"Работы предстоит очень много. Нам предстоит ещё не раз собраться в новом составе для обсуждения разного рода вопросов. Также уверен что до конца года у нас будет план развития на новый 2019 год" заявил президент WAK-1F Moldova - Октавиан Орхеяну.

 

За новых избранников единогласно проголосовали все участники заседания. Совсем скоро, а именно с 3-го по 6-е Октября в Риге (Латвия)  пройдет Чемпионат Мира WAK-1F. Наша страна будет представлена делегацией из 31 человека.

Из которых 26 спортсменов и 5 тренеров. Все бойцы являются представителями клубов входящих в состав  Молдавской Федерации WAK-1F.

 

 

 

Conducerea Federației Mondiale K-1 de Amatori din Republica Moldova  a demisionat !!!

 

Astăzi a fost ales noul președinte al Federației WAK-1f Moldova. Azi, în una din sălile de conferință din capitală a avut loc ședința Federației Mondiale K-1 de Amatori din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost votată noua conducere, cât și noul consiliu.

 

Noul președinte al Federației WAK-1F din Moldova a devenit directorul clubului LION,  Orheaianu Octavian. Vicepreședinți au fost numiți Petcoglo Alexandr și Cîrlig Ștefan. Arbitru principal a fost ales Suhan Iulian. De notat că Ștefan Cîrlig, deopotrivă a fost numit secretar și antrenor principal al lotului național al Federației WAK-1F.

 

Amintim că începând cu 2012, președintele WAK-1F RM a fost Dorin Damir, iar vicepreședinți au fost Nicanor Trocin și Octavian Orheianu. Antrenor principal și secretar era Andrei Grosu.

 

”Avem 7 ani, federația, la etapa actuală, e ca un copil gata de școală, noi l-am educat, l-am crescut sănătos, i-am dat primele învățături de viață. Putem afirma cu certitudine, că e gata de primii pași în noua viață. Din acest motiv a fost luată decizia de retragere a vechii administrări și alegerea alteia noi, din persoanele care nu doar vor păstra, dar și vor multiplica realizările atinse până în momentul de față” – a declarat președintele FEA, Dorin Damir.

 

”Sunt foarte încântat că totul s-a petrecut  în unanimitate, fără certuri și dispute, am încredere că în viitor ne vom demonstra  toate abilitățile întru îmbunătățirea imaginii Federației WAK-1F din Moldova, astfel încât despre țara noastră să se audă mult dincolo de granițele sale " - a afirmat vicepreședintele WAK-1F Alexandr Petcoglo.

 

”Simt o mare responsabilitate, însă cred că vom face față,  iar în viitor, toți se vor mândri cu rezultatele noastre” – susține vicepreședintele Ștefan Cîrlig.

 

”Ne așteaptă un volum mare de lucru. Ne așteaptă mai multe întruniri în noua  compoziție pentru a discuta diverse probleme. Sunt  convins că până la sfârșitul anului vom avea un plan de dezvoltare pentru noul an, 2019" - a declarat președintele WAK-1F Moldova, Octavian Orheianu.

 

Pentru noii aleși, au votat în unanimitate toți participanții ședinței.  Foarte curând, și anume, între 3 și 6 octombrie, la Riga (Latvia), se va petrece  Campionatul European WAK-1F. Țara noastră va fi reprezentată de o delegație de 31 de persoane, dintre  care 26 de sportivi și 5 antrenori. Toți luptătorii sunt reprezentanți ai cluburilor membre ale Federației WAK-1F RM. 

BREAKING NEWS !!!! The leadership of the Moldovan Federation WAK-1F resigned !!!

 

The leadership of the Moldovan Federation WAK-1F resigned !!!

 

Today the new president of the Moldovan Federation WAK-1F was elected. Today in one of the capital's conference halls the meeting of the Moldovan Federation WAK-1F took place during which a new leadership was elected, as well as a new consultation.

The new president of the WAK-1F Moldovan Federation was Orheyan Oktavian, director of the LION club, Petkoglo Alexander and Stepan Kyrlig were elected as vice presidents. The main arbitrator was appointed Sukhan Julian.

It is noteworthy that Stepan Kyrlig has also been appointed secretary and head coach of the Moldovan Federation WAK-1F.

 

Recall that since 2012 the President of WAK-1F RM was Doreen Damir, and vice-presidents were Nikanor Trochin and Octavian Orheyanu. The main secretary was Andrei Grosu.

 

"We are 7 years old, the Federation at this stage as a child who is ready for school, we raised him, brought him up healthy, gave him his first life skills." We can safely say that he is ready for his first steps in a new life.

Therefore, it was decided to leave the old leadership of the federation to resign and choose a new leadership from people who not only preserve, but also multiply those achievements that have been made up to this time, "said FEA President Dorin Damir.

 

"I am very pleased that we have all passed unanimously without quarrels and disputes, I am confident that in the future we will show all our skills to improve the image of the Moldovan Federation WAK-1F, so that our country is spoken far beyond its borders," said WAK-1F vice-president Alexander Petkoglo.

 

"I feel great responsibility, I think that we will cope, and in the future everyone will be proud of our results," said Vice President WAK-1F Stepan Kyrlig.

 

"We still have a lot of work to do and we will have to meet again in the new composition to discuss various issues, and I am confident that by the end of the year we will have a development plan for the new year 2019," said WAK-1F Moldova president Octavian Orhejanu.

 

All the participants of the meeting voted unanimously for the new members. Very soon, namely, from 3rd to 6th October in Riga (Latvia) will host the World  Championship WAK-1F. Our country will be represented by a delegation of 31 people.

Of which 26 athletes and 5 coaches. All fighters are representatives of clubs belonging to the Moldavian Federation WAK-1F.